संक्रांती शुभेच्छा

तीळा चे 2 प्रकार झाले आता,
गावरान व पॉलिश त्याला म्हणता ।

 

फरक त्यातला कळला पहाता, 
हातात निरखून बघता बघता ।

 

गावरान जरी जवळचा वाटला, पॉलिश वाला नजरेत भरला ।

 

लपवून खायला गावरान बरा,
दिखाव्याला पॉलिश असावा जरा ।

 

दोन्ही हातात समप्रमाणात ठेवले,
पॉलिश हलके असल्याने जास्तच भरले ।

 

गावरान हे जड का आहे बरे?
त्यावर आवरण अजूनही खरे! 

 

आवरण माती च्या प्रेमाचे,
आवरण दुःख लपविण्याचे ।

 

आवरण स्निग्धता जपण्याचे,
आवरण संस्कृती जोपासण्याचे ।

 

पॉलिश तीळ दिसे सुंदर किती,
सर्वात वेगळे छान चमचमती ।

 

आवरण त्याने फेकून दिले,
जनतेला नेमके तेच भावले ।

 

आवरण संस्कृती चे मातीमोल,
आवरण स्निग्धतेचे वाटे फोल ।

 

आता प्रजा ही दिखाव्यात मानते,
जुनवाणी विचाराला थोतांड समजते ।

 

गुळाचे ही 2 प्रकार डब्यातून, 
नैसर्गिक व chemical असे विभागून ।

 

गावरान गूळ लाल सुंदर वरून,
Chemical ने गोडवा घेतला ओढून ।

 

कसेही असुद्या हे बदल प्राकृतिक,
आपसात प्रेम असुद्या मात्र नैसर्गिक ।

 

तिळा तिळा ने वाढवूया स्निग्धपणा,
शब्दां मधून जपुया नैसर्गिक  गोडपणा ।

 

संक्रांत जरी ठरल्या वेळी येई,
गोड भाष्याला तिथी ची गरज नाही ।

 

तुम्ही आम्ही गावरान तिळा सारखे राहूया,
आवरण ममतेचे, आपलेपणाचे पांघरुया ।

 

ह्या आवरणातुनी अनेक कुटुंबे जगती,
जिव्हाळ्याचे  अर्थपूर्ण जीवन जपती ।

 

Share केल्या वर्षभर संदेश आणि philosophy,
कडूपणाला नेहमीच गोडव्याने दिली माफी ।

 

मकरसंक्रांतीच्या दिवशी, नव्या कालनिर्णया सारखे,
नव्याने घेऊ निर्णय, 
होऊ कालच्या कडूपणाला पारखे ।

 

संक्रांतीच्या तुम्हा सर्वांना स्निग्ध, गोड  शुभेच्छा,
गावरान तिळा सारखी व लाल गुळा सारखी, नैसर्गिक नाती ठेवा, ही च विनायक-वृंदा ची सदिच्छा

Share on Facebook
Please reload

Recent Posts

August 15, 2020

March 6, 2018

March 6, 2018

February 1, 2018

May 27, 2017

May 27, 2017

Please reload

©2019 by Muscat Marathi Mitra Mandal.