सांजवेळ

थांब ना जरा

रेंगाळू दे या सांजवेळेला

उगाच एरवी छळते

सर म्हणा हळू या खेपेला


Recent Posts

©2019 by Muscat Marathi Mitra Mandal.