स्वप्न

स्वप्न रंगवतांना ,
दुः खाला जागाच नसते
सुखाच्या पावसात,
चिंबं चिंबं भिजायचे असते ...


स्वप्नांच्या जगात,
कल्पनांची गर्दी असते
वर्तमान झेलताना,
काटयांशीच सलगी असते ...


स्वप्न सत्यात उतरावतांना ,
दुः खाची साथ असते
सुखाच्या प्रत्येक क्षणाला ,
दुः खाचीच धार असते ...


सुख शोधता शोधता ,
स्वप्न विरून जातं
दुःख भोगता भोगता,
आयुष्य संपून जातं ..आयु ष्य संपून जातं

Share on Facebook
Please reload

Recent Posts

August 15, 2020

March 6, 2018

March 6, 2018

February 1, 2018

May 27, 2017

May 27, 2017

Please reload

©2019 by Muscat Marathi Mitra Mandal.