छोटीशी राणी माझी

छोटीशी राणी माझी ,मोठी झाली खऱी, 

जगातली सगळयात सुंदर ,तूच माझी परी। 

 

इवलेसे  पाय होते, इवल्याशा अदा, 

अस्तित्वाने  तुझ्या  ,घर हसलं खदा खदा । 

 

लुकलुकीत डोळयांनी , जेव्हा प्रथम तू माझ्या कडे   पाहिलं, 

त्यांच  क्षणी मी माझ संपूर्ण आयुष्य ,तुझ्या  करता वाहिलं ।

 

शाळेच्या पहिल्या दिवशी ,झालीस जेव्हा  तू  दूर , 

डोळयातील आसवांना ,जणू आलाच होता पूर । 

 

पहिलं वहीलं बक्षीस  तुझ ,डोळे भरून पाहिलं, 

चेहेरया  वरच  हसूं तुझ ,आयुष्यभर मनात राहिलं । 

 

छोट्याश्या कागदावर जेव्हा ,चित्र  तू काढायचीस, 

असं वाटायच ,मनातल सगळं जग त्यावर  सामावायचीस । 

 

नटखट तुझ्या अदा , लाघवी तुझा बोलणं,

वारयाच्या  वेगाने ,तुझ रेस मधे पळणं । 

 

घुंगरांच्या तालावर ,कथ्थक चे बोल , 

भाव उमटायचे चेहरयावर तुझ्या ,जेव्हा गिरकी घ्यायचीच  गोल । 

 

मित्र मैत्रीणींच्या  गराडयात ,इतकी  रमून जायचीस , 

जणू हेच माझ विश्व ,अस म्हणून  जगायचीस । 

 

मायेच्या सावलीत ,खूप होतीस सुखात , 

खंबीर पणे उभ रहायचाय ,आता तुला या जगात । 

 

खूप मोठी होशील तू ,खात्री आहे याची , 

सदैव पाय जमिनी वरच राहून देत ,हीच इच्छा  मनीची ।

Share on Facebook
Please reload

Recent Posts

August 15, 2020

March 6, 2018

March 6, 2018

February 1, 2018

May 27, 2017

May 27, 2017

Please reload

©2019 by Muscat Marathi Mitra Mandal.