बळ

January 17, 2017

भरकटलेलं एक पाखरू 

फिरून घरी आलं 

परतल्यावर घरी परत 

त्या पंखांना बळ मिळालं 

 

घरट्यातून  बाहेर पडलेलं  जेव्हा 

तेव्हा केवढ  हुरळून गेलेलं 

स्वतंत्रंचे वारे पिऊन 

तृप्त तृप्त झालेलं 

 

उडत होते थवेच्या थवे 

सगे सोबती होते नवे 

पण अधुरेच वाटे जगणे 

समजेना अजून काय हवे 

 

अंधारले मग जरासे 

मनीं त्याच्या काहूर माजे 

आठवले त्याला मग त्याचे घरटे 

जिथे त्याचे  जन्मदाते एकटे  

 

परतीची वाट मग वाटली 

खूपच लांबच लांब 

दाटून आला कंठ त्याचा 

व्याकूळला जीव साचा 

 

आठवली ती उब मायेची 

अन चोचीतला तो घास 

आकाश अफाट सोडून आला 

फिरून  रमला तो  घरट्यात

Share on Facebook
Please reload

Recent Posts

August 15, 2020

March 6, 2018

March 6, 2018

February 1, 2018

May 27, 2017

May 27, 2017

Please reload

©2019 by Muscat Marathi Mitra Mandal.